Dedicated to the Memory of AmIAnnoying.com's BruceFollow Us on Twitter
Am I Annoying.com
Search Celebrities (By Last Name)
Search Collections
 Go
Advertising
In The News
 
Nippon TV's Top 100 Historical Persons [Japan - 2006]
Missing: Toyotomi Hideyoshi (4) * Matsushita Konosuke (5) * Tokugawa leyasu (6) * Noguchi Hideyo (7) * Hijikata Toshizo (10) * Fukuzawa Yukichi (15) * Yoshida Shigeru (18) * Tezuka Osamu (24) * Prince Shotoku (26) * Zhuge Liang (28) * Myamoto Musashi (29) * Ozaki Yutaka (30) * Soseki Natsume (33) * Miyazawa Kenji (38) *Ninomiya Sontoku (40) * Kondo Isami (41) * Okubu Toshimichi (42) * Takeda Shingen (43) * Himiko (44) * Ino Tadataka (45) * Ishihara Yujiro (46) *Sen no Rikyu (47) * Date Masamune (50) * Tanaka Giichi (51) * Okita Souji (53) * Matsuda Yusaku (54) * Oishi Kurasosuke (56) * Ikariya Chosuke (57) * Katsu Kaishu (59) * Yoshida Shoin (61) * Uesugi Kenshin (63) * Sato Eisaku (65) * Sanada Yukimura (66) * Kato Daijiro (68) *Tokugawa Mitsukuni (70) * Ogi Akira (72) * Togo Heihachiro (73) * Yosano Akiko (79) * Tsuburaya Eji (81) * Sugita Genkapu (85) * Jean-Henri Casimir Fabre (87) * Natsume Masako (88) * Dazai Osamu (94) * Ikkyu (96) * Akechi Mitsuhide (97) * Matsuo Basho (99)
This Category is Ranked. Sort by Ranking Based on Votes by clicking on Vote Ranking. Sort by the Collection's Ranking by clicking on List Ranking.
Vote
Ranking
List
Ranking
  
42
1
World Leader
0% (0 of 0 votes)
38
2
Athlete
0% (0 of 0 votes)
2
3
Inventor
100% (5 of 5 votes)
41
6
Royalty
0% (0 of 0 votes)
3
8
Religious Figure
100% (3 of 3 votes)
4
9
Advocate
100% (1 of 1 votes)
40
11
Athlete
0% (0 of 0 votes)
31
12
Royalty
0% (0 of 1 votes)
20
13
Scientist
43.80% (251 of 573 votes)
47
14
Vocalist
0% (0 of 0 votes)
16
16
Student
50.0% (1 of 2 votes)
44
17
Nurse
0% (0 of 1 votes)
19
19
Animator
46.24% (86 of 186 votes)
13
20
Composer
57.84% (59 of 102 votes)
39
21
Athlete
0% (0 of 0 votes)
5
22
Auto Racer
100% (1 of 1 votes)
21
23
Artist
34.56% (75 of 217 votes)
22
25
Monarch
28.57% (2 of 7 votes)
1
27
Vocalist
100% (1 of 1 votes)
9
31
Actress
83.33% (30 of 36 votes)
32
32
Diplomat
0% (0 of 0 votes)
46
34
Military Personnel
0% (0 of 0 votes)
52
35
Author
0% (0 of 0 votes)
17
36
Composer
48.28% (14 of 29 votes)
15
39
U.S. President
54.22% (122 of 225 votes)
10
48
Actor
66.67% (2 of 3 votes)
50
49
Diplomat
0% (0 of 1 votes)
36
52
Actor
0% (0 of 21 votes)
23
55
Monarch
28.57% (2 of 7 votes)
28
58
Inventor
0% (0 of 0 votes)
24
60
Advocate
28.10% (161 of 573 votes)
37
62
Filmmaker
0% (0 of 0 votes)
25
64
Scientist
25.00% (2 of 8 votes)
51
67
Outlaw
0% (0 of 0 votes)
35
69
Monarch
0% (0 of 0 votes)
12
71
Vocalist
63.55% (68 of 107 votes)
29
74
Explorer
0% (0 of 0 votes)
48
75
World Leader
0% (0 of 0 votes)
27
76
Artist
0% (0 of 1 votes)
54
77
Explorer
0% (0 of 0 votes)
26
78
Philosopher
0% (0 of 1 votes)
45
80
Martial Artist
0% (0 of 0 votes)
33
82
Religious Figure
0% (0 of 0 votes)
8
83
Vocalist
100% (1 of 1 votes)
30
84
Adventurer
0% (0 of 0 votes)
34
86
Philosopher
0% (0 of 0 votes)
11
89
Explorer
66.67% (2 of 3 votes)
49
90
Automaker
0% (0 of 0 votes)
43
91
Educator
0% (0 of 0 votes)
6
92
Wrestler
100% (1 of 1 votes)
18
93
U.S. President
46.98% (202 of 430 votes)
7
95
Composer
100% (3 of 3 votes)
14
98
Scientist
56.42% (101 of 179 votes)
53
100
Author
0% (0 of 3 votes)
 
Annoying Collections
Recently Added Collections