Dedicated to the Memory of AmIAnnoying.com's BruceFollow Us on Twitter
Am I Annoying.com
Search Celebrities (By Last Name)
Search Collections
 Go
Advertising
In The News
 
Nippon TV's Top 100 Historical Persons [Japan - 2006]
Missing: Toyotomi Hideyoshi (4) * Matsushita Konosuke (5) * Tokugawa leyasu (6) * Noguchi Hideyo (7) * Hijikata Toshizo (10) * Fukuzawa Yukichi (15) * Yoshida Shigeru (18) * Tezuka Osamu (24) * Prince Shotoku (26) * Zhuge Liang (28) * Myamoto Musashi (29) * Ozaki Yutaka (30) * Soseki Natsume (33) * Miyazawa Kenji (38) *Ninomiya Sontoku (40) * Kondo Isami (41) * Okubu Toshimichi (42) * Takeda Shingen (43) * Himiko (44) * Ino Tadataka (45) * Ishihara Yujiro (46) *Sen no Rikyu (47) * Date Masamune (50) * Tanaka Giichi (51) * Okita Souji (53) * Matsuda Yusaku (54) * Oishi Kurasosuke (56) * Ikariya Chosuke (57) * Katsu Kaishu (59) * Yoshida Shoin (61) * Uesugi Kenshin (63) * Sato Eisaku (65) * Sanada Yukimura (66) * Kato Daijiro (68) *Tokugawa Mitsukuni (70) * Ogi Akira (72) * Togo Heihachiro (73) * Yosano Akiko (79) * Tsuburaya Eji (81) * Sugita Genkapu (85) * Jean-Henri Casimir Fabre (87) * Natsume Masako (88) * Dazai Osamu (94) * Ikkyu (96) * Akechi Mitsuhide (97) * Matsuo Basho (99)
This Category is Ranked. Sort by Ranking Based on Votes by clicking on Vote Ranking. Sort by the Collection's Ranking by clicking on List Ranking.
Vote
Ranking
List
Ranking
  
29
1
World Leader
0% (0 of 0 votes)
5
2
Athlete
100% (1 of 1 votes)
2
3
Inventor
100% (2 of 2 votes)
28
6
Royalty
0% (0 of 0 votes)
21
8
Religious Figure
0% (0 of 5 votes)
24
9
Advocate
0% (0 of 0 votes)
47
11
Athlete
0% (0 of 0 votes)
35
12
Royalty
0% (0 of 1 votes)
17
13
Scientist
51.67% (93 of 180 votes)
54
14
Vocalist
0% (0 of 0 votes)
4
16
Student
100% (5 of 5 votes)
26
17
Nurse
0% (0 of 0 votes)
9
19
Animator
61.11% (22 of 36 votes)
16
20
Composer
51.76% (44 of 85 votes)
46
21
Athlete
0% (0 of 0 votes)
27
22
Auto Racer
0% (0 of 0 votes)
8
23
Artist
63.64% (7 of 11 votes)
45
23
Artist
0% (0 of 1 votes)
3
25
Monarch
100% (1 of 1 votes)
12
27
Vocalist
52.63% (40 of 76 votes)
37
31
Actress
0% (0 of 4 votes)
20
32
Diplomat
50.0% (1 of 2 votes)
53
34
Military Personnel
0% (0 of 0 votes)
50
35
Author
0% (0 of 0 votes)
7
36
Composer
66.67% (2 of 3 votes)
15
39
U.S. President
52.23% (82 of 157 votes)
36
48
Actor
0% (0 of 0 votes)
44
49
Diplomat
0% (0 of 0 votes)
22
52
Actor
0% (0 of 0 votes)
41
55
Monarch
0% (0 of 0 votes)
19
58
Inventor
50.0% (1 of 2 votes)
14
60
Advocate
52.33% (101 of 193 votes)
23
62
Filmmaker
0% (0 of 0 votes)
38
64
Scientist
0% (0 of 0 votes)
49
67
Outlaw
0% (0 of 0 votes)
10
69
Monarch
58.33% (35 of 60 votes)
13
71
Vocalist
52.59% (61 of 116 votes)
18
74
Explorer
50.0% (1 of 2 votes)
55
75
World Leader
0% (0 of 0 votes)
40
76
Artist
0% (0 of 0 votes)
32
77
Explorer
0% (0 of 0 votes)
39
78
Philosopher
0% (0 of 0 votes)
52
80
Martial Artist
0% (0 of 0 votes)
42
82
Religious Figure
0% (0 of 1 votes)
51
83
Vocalist
0% (0 of 0 votes)
34
84
Adventurer
0% (0 of 0 votes)
43
86
Philosopher
0% (0 of 0 votes)
33
89
Explorer
0% (0 of 0 votes)
6
90
Automaker
100% (1 of 1 votes)
25
91
Educator
0% (0 of 0 votes)
30
92
Wrestler
0% (0 of 0 votes)
11
93
U.S. President
52.75% (48 of 91 votes)
48
95
Composer
0% (0 of 0 votes)
1
98
Scientist
100% (1 of 1 votes)
31
100
Author
0% (0 of 0 votes)
 
Annoying Collections
Recently Added Collections