Teachers Who Inspired a Movie

Entertainment

Vote Ranking  

1

Joe Louis Clark

Educator

75.00% (252 of 336 votes)

2

Melvin B. Tolson

Educator

72.55% (37 of 51 votes)

3

Anne Sullivan

Educator

72.29% (60 of 83 votes)

4

Pamela Smart

Educator

71.31% (333 of 467 votes)

5

Ron Clark

Educator

68.06% (49 of 72 votes)

6

Erin Gruwell

Educator

66.15% (43 of 65 votes)

7

Jaime Escalante

Mathematician

66.00% (33 of 50 votes)

8

Father Edward Flanagan

Religious Figure

64.91% (37 of 57 votes)

9

Mary Elizabeth Vroman

Educator

64.81% (35 of 54 votes)

10

LouAnne Johnson

Educator

62.69% (42 of 67 votes)

11

Anna Leonowens

Educator

62.32% (43 of 69 votes)

12

E.R. Braithwaite

Author

61.97% (44 of 71 votes)

13

Mary Kay Letourneau

Educator

38.18% (21 of 55 votes)

14

Marva Collins

Educator

35.14% (26 of 74 votes)

15

Hannah Arendt

Philosopher

0% (0 of 1 votes)

16

Raymond 'Ray' Buckey

Educator

0% (0 of 0 votes)