Seattle Kraken

Sports Ice Hockey: NHL Teams

Vote Ranking  

1

Brandon Tanev

Hockey Player

100% (2 of 2 votes)

2

Ryan Donato

Hockey Player

0% (0 of 0 votes)

3

Jamie Oleksiak

Hockey Player

0% (0 of 0 votes)

4

Phillipp Grubauer

Hockey Player

0% (0 of 0 votes)

5

Yanni Gourde

Hockey Player

0% (0 of 0 votes)

6

Jordan Eberle

Hockey Player

0% (0 of 0 votes)

7

Cammi Granato

Hockey Player

0% (0 of 0 votes)

8

Ron Francis

Hockey Player

0% (0 of 0 votes)

9

Mark Giordano

Hockey Player

0% (0 of 0 votes)

10

Seattle, Washington

Location

0% (0 of 1 votes)

11

Seattle Kraken

Sports Team

0% (0 of 0 votes)

12

NHL Fans: Seattle Kraken

Fans

0% (0 of 0 votes)